FLINDER Reclamestudio verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

 

Contactgegevens

St. Margarethagilde 39

8253 KK Dronten

www.flinder.nu

info@flinder.nu

 

Privacyverklaring

Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt FLINDER Reclamestudio persoonsgegevens. Het komt voor dat wij daarbij samenwerken met derden. Dat betekent dat persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden aan derden, daarbij rekening houden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door FLINDER Reclamestudio zorgvuldig verwerkt en veilig bewaard. Via deze privacy verklaring wordt vermeld voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt zich alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opdracht of overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer FLINDER Reclamestudio daartoe wettelijk verplicht is. FLINDER Reclamestudio neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en u kunt uw persoonsgegevens op aanvraag inzien, corrigeren of laten verwijderen. Dit privacy statement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van FLINDER Reclamestudio en voor alle gebruikers van de website www.flinder.nu.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt FLINDER Reclamestudio?

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN

 

Hoe gebruikt FLINDER Reclamestudio uw persoonsgegevens?

– om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren worden klanten en leveranciers gebeld en / of gemaild.
– Om betaling door klanten en aan leveranciers af te handelen
– Om nieuwsbrieven en updates te versturen via mail
– Om goederen en diensten bij klanten te kunnen afleveren
– Daarnaast verwerkt FLINDER Reclamestudio ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Om het bezoekersverkeer van de website in te zien

 

Welke computerprogramma’s of -systemen gebruikt FLINDER Reclamestudio?

 
Adobe CC2015
Toegang: Fransje Leering

 
Mailprogramma
Toegang: Fransje Leering

 
Back-up programma
Toegang: Fransje Leering, Ceriel Jacobs ProBackup

 
Desktop
Toegang: Fransje Leering

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Na het beëindigen van een overeenkomst of relatie wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. Deze informatie blijft op een desktop en een externe server beveiligd opgeslagen. Natuurlijk kunt u via info@flinder.nu een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door FLINDER Reclamestudio wettelijk moet worden bewaard voor bijvoorbeeld de belastingdienst. Ook kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, en/of uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Ook kunt u FLINDER Reclamestudio vragen om uw gegevens over te dragen aan u of een andere, door u genoemde organisatie. U kunt uw verzoek mailen naar info@flinder.nu. Heeft u twijfels over het bewaren van uw persoonsgegevens door FLINDER Reclamestudio? U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligt FLINDER Reclamestudio uw gegevens?

FLINDER Reclamestudio neemt ten minste de volgende maatregelen om uw gegevens te beschermen:

–   Computers beveiligd met wachtwoord

–   Mailprogramma’s beveiligd met wachtwoord

 

Nieuwsbrief

FLINDER Reclamestudio zal de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en mogelijk gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een dergelijke mailing sturen, heeft u de mogelijkheid om u af te melden via de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

Sociale media

FLINDER Reclamestuio is via profielen van Fransje Leering op verschillende sociale media te vinden, zoals LinkedIn. Wanneer u haar volgt op sociale media, krijgt zij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Fransje Leering volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://bit.ly/2kpuo7J

 

Delen van relatiegegevens met derden

FLINDER Reclamestudio verkoopt uw gegevens niet aan derden. Gegevens worden uitsluitend verstrekt, als het nodig is om een opdracht of overeenkomst met u uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gepubliceerd op 01-01-2019